Potřebujete radu?

Snadno řešitelné problémy u zahradních traktorů

Některé závady mohou být vyřešeny pouhou úpravou nastavení, nebo jinak rychle zvládnuty bez pomoci servisu.

Pokud potřebujete jinou pomoc:

 

Před samotnými opravami se nezapomeňte seznámit s pravidly bezpečnosti při údržbě, a poté postupujte podle instrukcí v návodu k obsluze. Pokud si nejste jistí, jak opravu provést, svěřte svůj stroj odbornému servisu.

 

ProblémMožná řešení
Motor nelze nastartovat – netočí se. Problém se spínači Při startování musíte sedět na sedačce a mít sešlápnutou brzdu, nebo mít zabrzděnou parkovací brzdu (druhý bod neplatí pro zahradní traktory řady W1600 a nižší).
Tlačítko náhonu žacího ústrojí musí být ve vypnuté poloze při startování.
V první poloze spínací skříňky (mimo zahradní traktory řady W1600 a nižší) zkontrolujte, zda při sešlápnutí brzdy svítí příslušná kontrolka na panelu. Pokud ne, poraďte se se servisním technikem, jak spínač seřídit, nebo stroj svěřte servisu.
Problém v elektrickém systému Zkontrolujte pojistky a nahraďte poškozené.

Zkonrolujte konektory a nabití baterie. Dle návodu k baterii očistěte konektory anebo nabijte, pokud je třeba. Při práci s baterií vždy dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v jejím návodě.

Problém s motorem Zkontrolujte možné příčiny v návodu k motoru.
Motor se točí ale nelze nastartovat. Problém s motorem Nezapomeňte u benzínových motorů používat sytič a u dieslových motorů používat žhavení dle návodu.
Pokud jste v zimě stroj nepoužívali a nevypustili palivo, může být při prvním jarním výjezdu problém se startováním. V takovém případě vypusťte z nádrže staré palivo a nalijte nové.
Zkontrolujte možné příčiny v návodu k motoru.

 

ProblémMožná řešení
Nelze spustit náhon žacího ústrojí. Problém s koncovým spínačem Koš musí být v úplně zavřené poloze. Při používání krytu proti kamenům dbejte na správnou instalaci.
Zůstala tráva v tunelu

V takovém případě může senzor naplnění koše nesprávně signalizovat a vypínat náhon žacího ústrojí. Přepněte na manuální provoz (vypne senzor naplnění koše), zapněte náhon žacího ústrojí a nechte proud vzduchu odvát trávu z tunelu.

Zkontrolujte, zda se senzor naplnění koše nespouští příliš pozdě a nedochází k přeplňování koše a zaplňování tunelu. Případně tento senzor seřiďte dle uživatelského návodu a vyčistěte tunel.

Problém s řemeny Zkontrolujte nepoškozenost řemenů a jejich správné napnutí a nasazení.
Zkontrolujte, jestli něco nebrání pohybu řemenů nebo nožů.
I když koš není naplněný, vypne se sečení a svítí kontrolka naplnění koše (u strojů vybavených senzorem napnění koše). Zanesený přívod vzduchu k senzoru Vyčistite přívod vzduchu k senzoru dle návodu.
Ve specifických podmínkách může být naplnění koše signalizováno předčasně. Senzor naplnění koše je nastaven na „průměrné“ podmínky (složení travního porostu, jeho hustota apod.). Seřiďte senzor naplnění koše dle uživatelského návodu.
Ve vysoké mokré trávě může dojít k tomu, že tráva v tunelu předčasně spustí signalizaci naplnění koše. Dejte žací ústrojí do vyšší polohy a snižte pojezdovou rychlost při sečení. Je-li již mokrá tráva přilepena na stěny tunelu, je třeba jej vyčistit.

 

ProblémMožná řešení
Sekací traktor seče nevzhledně (zanechává „zuby“ apod.). Problém s nastavením Ruční plyn musí být při sečení vždy nastaven na maximum.
Ve vysoké mokré trávě dejte žací ústrojí do vyšší polohy a snižte pojezdovou rychlost.
Problém s noži Zkontrolujte, jestli jsou nože nepoškozené, ostré a vyvážené.
Zkontrolujte utažení šroubů nožů, případně utáhněte a zalepte lepidlem dle návodu.
Jiný problém Zkontrolujte napětí řemenů.
Zkontrolujte nahuštění pneumatik.
Zkontrolujte, zda je žací ústrojí vyrovnané dle návodu a případně seřiďte výšku žacího ústrojí.
Sekací traktor za sebou nechává zbytky trávy. Problém s čistotou Vyčistěte žačí ústrojí a tunel do sběrného koše. Nezapomeňte stroj pravidelně čistit dle návodu.
Problém s nastavením Ruční plyn musí být při sečení vždy nastaven na maximum.
Při sekání velmi vysoké trávy sečte nejdřív při nejvyšší výšce žacího ústrojí, poté na požadovanou výšku.
Zkontrolujte, zda se senzor naplnění koše nespouští příliš pozdě a nedochází k přeplňování koše a případně tento senzor seřiďte dle uživatelského návodu.
Problém s noži Pokud jste nedávno vyměňovali nože, zkontrolujte jejich správnou instalaci.
Problém s řemeny Zkontrolujte napětí řemenů.

 

Pokud se Vám problém nepodařilo vyřešit, nebo zde není uveden: